logo

Polityka prywatności

aplikacji informatycznej pod nazwą „myULMA”

 1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) dotyczy aplikacji informatycznej pod nazwą „myULMA” („Aplikacja”) udostępnianej przez firmę „ULMA Construccion Polska” S.A. z siedzibą w Koszajcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000055818, posiadającą nr NIP: 5270203299 oraz nr REGON: 01120152000000 („ULMA”) na zasadach zdalnego udostępniania poprzez sieć Internet, umożliwiającą Użytkownikom dostęp do Zawartości.
  2. Ilekroć w Polityce posłużono się pojęciami pisanymi wielką literą, a odrębnie w niej niezdefiniowanymi, mieć one będą znaczenie nadane im w regulaminie świadczenia usług za pomocą Aplikacji dostępnym tutaj.
  3. Podmiotem, który zamieszcza informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, telefonie komórkowym) w formie plików cookies (tzw. „ciasteczek”), zwanych dalej „Cookies”, i jednocześnie uzyskuje do nich dostęp jest ULMA.
  4. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

 2. 2. OGÓLNE INFORMACJE O COOKIES

  1. Cookies są danymi informatycznymi, które przeglądarka internetowa oraz Aplikacja może wysyłać do serwera przy każdorazowym korzystaniu z Aplikacji i które przechowywane są w urządzeniu końcowym Licencjobiorcy, bądź Użytkownika.
  2. Cookies zawierają m. in. takie dane jak:
   1. czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika;
   2. unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta, by połączyć się z Aplikacją;
   3. unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe Użytkownika;
   4. publiczny adres IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio urządzenie końcowe Użytkownika);
   5. nazwę urządzenia końcowego Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa;
   6. nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
   7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
   8. czas nadejścia zapytania;
   9. pierwszy wiersz żądania HTTP;
   10. kod odpowiedzi HTTP;
   11. informacje o przeglądarce użytkownika;
   12. informacje o błędach.
  3. Więcej szczegółów na temat Cookies można uzyskać:
   1. na stronach: wszystkoociasteczkach.pl oraz youronlinechoices.com;
   2. w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji „pomoc”.

 3. 3. RODZAJE COOKIES

  1. W ramach Aplikacji wykorzystywane są Cookies, które zawierają informacje pozwalające ULMA:
   1. dostosowywać Aplikację i świadczone za jej pomocą usługi do potrzeb Licencjobiorców oraz Użytkowników;
   2. usprawnić działanie Aplikacji;
   3. rozwijać funkcjonalności Aplikacji;
   4. analizować ruch oraz działania Użytkowników w ramach Aplikacji.
  2. Cookies mają w szczególności na celu:
   1. optymalizację Aplikacji;
   2. zapewnienia równomiernego obciążenia serwerów;
   3. obsługi sesji korzystania przez Użytkowników z Aplikacji;
   4. zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym ULMA lepiej poznać oczekiwania Użytkowników i rozwijać Aplikację;
   5. zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji Aplikacji;
  3. W ramach Aplikacji ULMA stosuje Cookies:
   1. ze względu na czas na jaki Cookies są instalowane:
    1. „stałe” – pozostające na urządzeniu Użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają m.in. określenie, którzy Użytkownicy są nowi, a którzy korzystali już wcześniej z Aplikacji;
    2. „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia Aplikacji (wylogowania się z niej). Umożliwiają m.in. określenie czy dane powinny być zbierane na poczet aktualnej sesji korzystania z Aplikacji, czy też rozpoczęła się nowa sesja korzystania z Aplikacji.
   2. ze względu na cel w jakim ULMA wykorzystuje Cookies:
    1. podstawowe – instalowane są jeśli Użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu końcowym. W ramach Cookies podstawowych wyróżniamy Cookies:
     1. techniczne – niezbędne, aby Aplikacja mogła prawidłowo działać i wykorzystywane są przez ULMA m.in. żeby odpowiednie wyświetlać jej strony – w zależności od wykorzystywanego urządzenia, czy też zapamiętać, czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie niektórych treści;
     2. analityczne – niezbędne dla ULMA do analizy sposobu funkcjonowania Aplikacji i korzystania z niej przez Licencjobiorców oraz Użytkowników, w tym do pomiaru efektywności działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz w celu ulepszania funkcjonowania Aplikacji;
    2. marketingowe – zapisywane są na urządzeniu tylko w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Cookies te umożliwiają kierowanie do Użytkowników przekazów reklamowych dostosowanych do ich preferencji, w tym bazując na zachowaniu Użytkowników na w ramach korzystania z Aplikacji.

 4. 4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Dane pobrane przez Cookies przechowywane są przez okres:

  rodzaj Cookies okres przechowywania
  sesyjne 1 dzień
  CookieConsent 1 rok
  XSRF-TOKEN 1 dzień

 5. 5. ZMIANA USTAWIEŃ COOKIES

  1. Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki Użytkownik może:
   1. wykluczyć możliwość korzystania przez ULMA z Cookies na danym urządzeniu końcowym;
   2. ograniczyć możliwość korzystania przez ULMA z Cookies na danym urządzeniu końcowym.
  2. Zmiany, o których mowa w pkt 6.1., dokonane mogą być przez Użytkownika w każdym czasie.
  3. Ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez ULMA Cookies może wpłynąć na sposób działania Aplikacji, w tym jej funkcjonalności.
  4. Więcej szczegółów na temat możliwości zmiany ustawień Cookies można uzyskać w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji ”pomoc”, jak też na stronach:
   nazwa przeglądarki adres
   Mozilla https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
   Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
   Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
   Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ 6. 6. DANE OSOBOWE

  Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w zakresie wskazanym w klauzuli informacyjnej dostępnej tutaj.